Τρόποι αποστολής

1.1. Η THE MONK σας παρέχει την δυνατότητα επιλογής του τρόπου παράδοσης και παραλαβής των προϊόντων που έχετε αγοράσει. Κατά χρόνο ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, επιλέγετε με ποιόν τρόπο επιθυμείτε να σας αποσταλούν τα προϊόντα που έχετε στην παραγγελία σας. Ο τρόπος αποστολής των προϊόντων διαμορφώνει και το τελικό κόστος της παραγγελίας σας σύμφωνα με το οποίο θα γίνει και η πληρωμή. Στην επιβεβαίωση της παραγγελίας σας θα αναγράφεται και ο τρόπος αποστολής που έχετε επιλέξει.

1.2. Πριν την οριστικοποίησή της παραγγελίας σας θα ενημερωθείτε για τον χρόνο παράδοσης αυτής ενώ θα ακολουθήσει και μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, το οποίο και θα λάβετε μετά την ολοκλήρωσή της.

Α) Η THE MONK συνεργάζεται για τις παραδόσεις για όλη την Ελλάδα με την ACS Courier και για τις παραδόσεις εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την DHL Express.

Β). Η THE MONK λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη και εμπρόθεσμη παράδοση της παραγγελίας στο μεταφορέα , στον οποίον και μετακινείται το βάρος της άμεσης και εμπρόθεσμης παράδοσης της παραγγελίας στον αγοραστή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε το χρόνο άφιξης της παραγγελίας αλλά ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης αυτής , καθώς είναι ευθύνη της εν λόγω συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών. Η THE MONK δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία, ιδίως σε περιστατικά που σχετίζονται με την πανδημία COVID – 19. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να υπαναχωρήσει από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η THE MONK υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης. Η εταιρία μας ευθύνεται για την προσήκουσα παράδοση της παραγγελίας σας στον μεταφορέα, από τη δε παράδοση ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή. Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία και επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΤΗΕ ΜΟΝΚ, και είναι το πολύ δέκα εργάσιμες (10) ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης, εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Οι παραδόσεις γίνονται εργάσιμες ημέρες μεταξύ 9:00 – 13:00 και η παραγγελία θα αποσταλεί στη διεύθυνση που θα υποδείξετε

Γ) Το κόστος μεταφοράς είναι αυτό που ορίζει κάθε φορά η τιμολογιακή πολιτική της κάθε εταιρίας ταχυμεταφορών, οι οποίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για τις χρεώσεις αποστολής και οι οποίες δύνανται να μεταβάλλουν τις τιμές οποτεδήποτε. Η εταιρεία THE MONK δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν οποιαδήποτε μεταβολή των τιμών.

Δ) Με την ρητή επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων χρεώσεων για τη μεταφορά και παράδοση που θα προβλέπονται ρητώς σε προϊόν που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, η γενική τιμολογιακή πολιτική είναι, η ακόλουθη:

Ε) ο κόστος αποστολής για παραγγελίες εκτός Ελλάδος με DHL Express υπολογίζεται αυτόματα στη σελίδα του καλαθιού αγορών (ανάλογα με τα στοιχεία ογκομετρικού βάρους κάθε παραγγελίας και την διεύθυνση αποστολής) και θα περιλαμβάνεται στην αίτηση παραγγελίας σας πριν από την ολοκλήρωση και την πληρωμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των ταχυμεταφορών DHL Express εδώ.

Ζ) Για τις αποστολές σε όλη την Ελλάδα, με την ACS Courier, το κόστος αποστολής υπολογίζεται για οποιαδήποτε περιοχή εντός Ελλάδας 4€. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των ταχυμεταφορών ACS Courier πατήστε εδώ.

1.3. Εάν κατά την παράδοση δεν βρίσκεστε στη διεύθυνση παράδοσης που μας έχετε υποδείξει για να παραλάβετε το πακέτο σας, ο διανομέας θα σας αφήσει ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες για τον τρόπο παραλαβής της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον αγοραστή λαμβανομένης υπόψη και της ευπαθούς φύσης των προϊόντων μας. Ο διανομέας θα επιχειρήσει να σας παραδώσει το προϊόν έως 3 φορές, άλλως θα παραμείνει στους χώρους του διανομέα με δική σας ευθύνη και δαπάνη και υπό τους γενικούς όρους φύλαξης του μεταφορέα. Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει πληρωμή με αντικαταβολή και δεν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της ενότητας Επικοινωνήστε μαζί μας για την παραλαβή του προϊόντος εντός 3 ημερών από την αποτυχημένη προσπάθεια παράδοσης σε εσάς, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται αυτομάτως.

1.4. Εάν προβείτε σε αγορά προϊόντων μας για αποστολή εκτός Ελλάδας οφείλεται να ενημερωθείτε με δική σας επιμέλεια για τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές, που απαιτεί η νομοθεσία της χώρας κατοικίας ή διαμονής σας, ή αποστολής των προϊόντων μας ώστε τα παραγγελλόμενα, από το κατάστημα μας, προϊόντα να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πορεία τους από το κατάστημά μας, ως τον παραλήπτη.

Για τις αναγκαίες προδιαγραφές, ο καταναλωτής-αγοραστής οφείλει να ενημερώνεται από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας παράδοσης των προϊόντων.

Ειδικότερα, τα προϊόντα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες τελωνειακές απαιτήσεις, προϋποθέσεις και περιορισμούς, ώστε να εισαχθούν στη χώρα προορισμού, όπως προδιαγραφές σύστασης, περιορισμούς είδους, βάρους, διαστάσεων, απαιτήσεις αναγκαίων συνοδευτικών εγγράφων, εγχειριδίων κλπ. , οφείλεται να επιβεβαιώνεται ότι τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει από το κατάστημα μας ικανοποιούν και πληρούν αυτές τις προδιαγραφές.

Ο καταναλωτής-αγοραστής μπορεί να πληροφορηθεί τα χαρακτηριστικά των .προϊόντων του καταστήματός μας επικοινωνώντας μαζί μας. Αν διαπιστώσει ότι τα προϊόντα δεν πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές ώστε να εισαχθούν στη χώρα προορισμού, οφείλει να απέχει από την παραγγελία, άλλως θα επιβαρύνεται με κάθε σχετική δαπάνη που θα προκύψει. Συγκεκριμένα, ο καταναλωτής βαρύνεται με οποιοδήποτε κόστος προκύψει από την άρνηση των Αρχών της χώρας προορισμού να επιτρέψουν την είσοδο του προϊόντος στο έδαφός της, είτε πρόκειται για κόστος αποστολής και επιστροφής του προϊόντος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είτε για κόστος φύλαξης ή αναγκαίου χειρισμού, είτε για πρόσθετους δασμούς ή για νομίμως επιβληθέντα πρόστιμα λόγω μη συμμόρφωσης των προϊόντων προς τις νόμιμες προδιαγραφές.

1.5. Αν αποδεχθήκαμε παραγγελία για συγκεκριμένο αγαθό, το οποίο όμως δεν είναι τελικά διαθέσιμο λόγω καθυστέρησης ή αδυναμίας του προμηθευτή μας να το παρέχει, ή δεν είναι διαθέσιμο για λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών για περισσότερες από 30 ημέρες (μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας) το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αρχικά, θα σας προτείνουμε ένα ίδιο προϊόν ή άλλη εμπορική επωνυμία του ίδιου προϊόντος ή ένα προϊόν από διαφορετική κατηγορία ή ένα υποκατάστατο προϊόν. Εάν δεν συμφωνείται να προχωρήσετε με κάποια άλλη αγορά, έχετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης και θα έχετε πλήρη και άτοκη επιστροφή χρημάτων εντός τριάντα ( 30) ημερών.

1.6 Στην προσπάθεια μας να διατηρήσουμε την ποιότητα και την φρεσκάδα των προϊόντων μας, πραγματοποιούμε μικρές και συχνές παραγγελίες στους προμηθευτές μας και δεν διατηρούμε μεγάλα αποθέματα στην αποθήκη μας, μειώνοντας επιπλέον τον χρόνο παράδοσης από τον προμηθευτή στον καταναλωτή. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων μας είναι φρέσκα και χωρίς συντηρητικά πολλές φορές κάποια εξ αυτών ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες ενδέχεται να χάσουν ελάχιστα από το βάρος τους μέχρι την παραλαβή τους χωρίς όμως τούτο να επάγεται οποιαδήποτε αλλοίωση στην σύστασή τους ή οποιοδήποτε ελάττωμα του προϊόντος αυτού.

Ευθύνη για Πραγματικά Ελαττώματα

2.1 H ΤΗΕ ΜΟΝΚ ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. ΑΚ. H THE MONK δεν θα οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση από οποιαδήποτε άλλη αιτία, ιδιαίτερα δε λόγω βλαβών της ζωής, της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας.