Μέλι The Monk

από τον τόπο μας

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ac laoreet lacus. Morbi auctor quam tempus massa vestibulum aliquet eu vitae ligula.

NATURAL PRODUCT
Pure and of high nutritional value products
GUARANTEED QUALITY
Continuous and comprehensive quality controls on raw materials and final product.
GREEK PRODUCT
From the foothills of Mount Athos in Halkidiki
Pine & Forest Honey
Unique nutritious and savory "treasure"!

The Monk Honey

Halkidiki is the epicenter of Greek beekeeping, with its producers persisting in the use of traditional honey production methods, to utilize effectively the region’s bee flora in the purest way.

The wide variety of trees and rare aromatic plants generously offer the best raw materials to the bees who work tirelessly for the creation of superior forest and pine honey, nature’s “gifts”, you can find in THE MONK store among a great selection of handmade delicacies!

OUR PRODUCTS

Superior quality honey
with respect to the
bees and nature

We produce superior quality honey, with faith in Greek tradition and respect to the bees.

THE MONK Honey comes from the foothills of Mount Athos Halkidiki, where beekeepers care for their beehives with great love, making sure to transport them every 45 days to different parts of Halkidiki’s forests, to enrich and constantly renew their production!

Rich in phenols, with high antioxidant activity, and superior quality

Rich aroma and unique velvety taste, with rare aromatic elements

ONLINE STORE

Forest & Pine Honey